You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
หากเครื่องของท่าน หน้าจอไม่ซับพอร์ท Flash Player จะมองไม่เห็นปุ่มเมนู โปรดเลื่อนลงไปดูปุ่มเมนูด้านล่างสุด

iPhone & iPad ให้ไป Download App : Puffin Web Browser Free
 
 
 
 
 
 
 
 
 
update 28-5-2013
 
 
 

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และงานเลี้ยงสังสรรค์ “ปาร์ตี้ชุดไทย 4 ภาค” เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องวายุภักษ์ 2    ชั้น 4   โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อให้สมาชิกได้มาร่วมพบปะสังสรรค์ และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์   โดยในปีนี้จะเป็น ธีมงาน ปาร์ตี้ชุดไทย 4 ภาค และฟังธรรมบรรยายโดย พระพยอม กัลยาโณ , การประกวดแต่งกายชุดไทย 4 ภาค ,  ชมการแสดงบนเวที และลุ้นรับของรางวัลกลับบ้าน 

คณะอนุกรรมการป้อมปรามเมล็ดพันธุ์เลียนแบบ ของสมาคมฯ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ จำนวน 10 โรงเรียน และมอบให้ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย โดยมีนายสนอง จรินทร (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวดังกล่าว สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสมาชิก คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด , บริษัท ซีดส์ เทคมาร์เก็ตติ้ง จำกัด , บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด , บริษัท ที เอส เอ จำกัด , บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ซีดส์ จำกัด , บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด , บริษัท อีสท์เวสท์ซีด จำกัด และ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด

สมาคมฯ โดยคณะอนุกรรมการป้องปรามเมล็ดพันธุ์เลียนแบบ นำเมล็ดพันธุ์พืชจากการที่ไปจัดแสดงนิทรรศการงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช , เพื่อนเกษตรกร , ทีเอสเอ , เจียไต๋ , พืชพันธุ์ตราสิงห์ , ไพโอเนียฯ , เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ , แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ , หจก.โฮมซีดส์ ส่งมอบให้กับ ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิย.58 เพื่อให้เด็กนักเรียนนำไปปลูกเพื่อบริโภคในโรงเรียน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู-นักเรียน เป็นผู้รับมอบ และคณะเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่ง รร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก เป็นโรงเรียนประจำ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ป.1 – ม.6) ให้นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชาวเขา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต จังหวัดตาก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ มีนักเรียนประจำที่อยู่ในโรงเรียน ประมาณ 1,000 คน 
และในวันเดียวกัน ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช ให้กับ พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป และ พ.ต.ท.สุดสยาม ภูมิประเสริฐ เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เด็กนักเรียนนำไปปลูกเพื่อบริโภคในโรงเรียน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ต่อไป

สมาคมฯ จัดอบรม เรื่อง ขั้นตอนปฎิบัติในการนำเข้า – ส่งออกเมล็ดพันธุ์ ให้กับบริษัทสมาชิก วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ระหว่างผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก ภายใต้ระเบียบปฎิบัติของ พ.ร.บ.พันธุ์พืช และ พ.ร.บ.กักพืช   :::Download เอกสารการประชุม ::::


สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย นำโดยคุณวนิดา  อังศุพันธุ์ และคณะกรรมการ/อนุกรรมการ Seed Hub ร่วมเข้าพบ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) เมื่อวันที่ 1 เมย.58 เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอรับคำแนะนำ เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการส่งออกเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล (Seed Hub) ซึ่งท่านปลัดกระทรวงฯ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งออกเมล็ดพันธู์ และปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยยินดีรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ทุกภาคส่วน เพื่อระดมความคิดเห็น ในการส่งเสริมการส่งออกเมล็ดพันธู์ของไทย

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อรักษาป่าต้นน้ำเขื่อนแม่งัด ซึ่งไหลลงมาหล่อเลี้ยงแม่น้ำปิง โดยคุณวนิดา อังศุพันธุ์ (นายกสมาคม) และคณะเดินทางไปมอบเงิน 200,000 บาท ให้กับ นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานฯ เมื่อ วันที่ 7 ก.ค.57

คณะอนุกรรมการสร้างความสัมพันธ์ร้านค้า จัดกิจกรรมการเยี่ยมเยือนร้านค้า Q-Shop ร่วมกับ สวพ.2 ในเขตจังหวัด พิษณุโลก ,กำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 17-18 กย.57 เพื่อเป็นการศึกษาดูงานของสารวัตรเกษตร และเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ , ร้านค้า และสารวัตรเกษตร

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายวีระชัย วีระเมธีกุล คณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าหารือร่วมกับคุณวนิดา อังศุพันธุ์ (นายกสมาคม) และคณะคณะกรรมการสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ Seed Hub ที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี การตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมและธุรกิจเมล็ดพันธุ์  โดยมีกฏหมายและกฎระเบียบที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ทั้งการนำเข้าและส่งออกเมล็ดพันธุ์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา "การเข้าภาคี/ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ UPOV 1991 เมื่อวันอังคารที่ 2 ธค.57 ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับทราบ รับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย หากไทยเข้าเป็นภาคีฯ upov โดยสมาคมฯ มีคุณวินิจ ชวนใช้ (ที่ปรึกษา) เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย

เนื่องจากหมายเลข พ.พ. ซึ่งมีอายุ 5 ปี และจะเริ่มหมดอายุลง ในเดือนกุมภาพันธ์  2556   สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้เสนอความเห็นในที่ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) และที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สมาคมฯเสนอ ว่าให้การต่ออายุเลข พ.พ.ที่ครบ 5 ปี  สำหรับชื่อการค้าที่ซ้ำกันในพืชชนิดเดียวกัน เสนอให้สิทธิ์กับผู้ที่ขอยื่น พ.พ.ไว้ก่อน  โดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าของว่ายังต้องการใช้ชื่อนั้นหรือไม่  และแจ้งกับเจ้าของชื่อที่ซ้ำกับผู้อื่นว่าให้เตรียมเปลี่ยนชื่อใหม่  แต่จะอนุโลมให้ใช้จนกว่าจะครบ 5 ปี จากนั้นให้ยกเลิก ทั้งนี้หากเจ้าของคนแรกไม่ต้องการใช้ชื่อนั้นแล้ว ก็ให้สิทธิ์กับผู้ที่จด พ.พ.ชื่อนั้นในลำดับต่อมา
เฉพาะบริษัทสมาชิก ติดต่อขอข้อมูลการตรวจสอบรายชื่อพันธุ์ ว่าซ้ำกับบริษัทใดบ้างรวมถึง วันหมดอายุของเลข พ.พ. ได้ที่สมาคมฯ โทร.02-9551710-1
::: การขอต่ออายุ พ.พ. ต้องขอต่ออายุก่อนล่วงหน้า 1 เดือน เอกสารที่ใช้ คือ แบบ พ.พ.เดิม + ใบต่ออายุ :::

ดาว์นโหลดใบต่ออายุ พ.พ. ได้ที่นี่


ร้านที่ผ่านการอนุมัติ จะได้รับป้ายนี้ไปติดที่หน้าร้านของท่าน
   

ร้านที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัคร+เอกสารประกอบ ได้ที่ กลุ่มงานสารวัตรเกษตร , สวพ.1-8 หรือที่สมาคมฯ คลิกดูใบสมัครที่นี่  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ประกาศมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม 37 ชนิด ตามหลักวิชาการ และภายใต้สภาพแวดล้อมอุณหภูมิของสถานที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ในที่ร่มประมาณ 30 องศาเซลเซียสและมีบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความชื้นได้ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับเมล็ดพันธุ์ของบริษัทสมาชิก ทุกแบรนด์ที่วางตลาดจำหน่ายในร้านค้าเมล็ดพันธุ์ทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดปัญหาเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพวางจำหน่ายในร้านค้า และยกระดับอุตสาหกรรมและการค้าเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพและเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ผลผลิตที่ดีต่อไป 
ผู้สนับสนุนสมาคม
Diamond
 
Platinum
Gold