โครงการรวบรวมรายชื่อพันธุ์ทางการค้า (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุม ที่มายื่นขอหมายเลข พ.พ. กับฝ่ายพันธุ์พืช) จัดทำโดยคณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลรายชื่อพันธุ์ทางการค้า สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
 
 
ผลจากการค้นหา
แสดงหน้า webpage 413 of 798
จำนวนข้อมูลที่ค้นพบ : 15960
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ลำดับ
ประเภทพืช
ชื่อการค้า
ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
หมายเลข พ.พ.
8241)
ไทรย้อยพันธุ์ข้าว ร้าน
8242)
วินิตร์พันธุ์ข้าว ร้าน
8243)
เจริญจันทวัตรพืชผล ร้าน
8244)
เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ บจก.
8245)
วัน วัน การเกษตร ร้าน
8246)
สันติเจริญเกษตร ร้าน
8247)
ธนกฤต ร้าน
8248)
อมราบริการ ร้าน
8249)
บุญปลูกเคมีเกษตร ร้าน
8250)
ลี้เจริญกิจ ร้าน
8251)
โรงสีท่าข้าวเล้าเจริญไรซ์ ร้าน
8252)
ประภาชุนหคาม ร้าน
8253)
ดารารัตน์ ร้าน
8254)
หัวไม้ซุงพันธุ์ข้าว ร้าน
8255)
ชื่นชอบการเกษตร ร้าน
8256)
ปราณีการเกษตร ร้าน
8257)
มาศศิริพันธุ์ข้าว ร้าน
8258)
คูโบต้าทั่งทองพิจิตร บจก.
8259)
สามเมืองพันธุ์ข้าว ร้าน
8260)
พิกุลพันธุ์ข้าว ร้าน
Back          Next