โครงการรวบรวมรายชื่อพันธุ์ทางการค้า (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุม ที่มายื่นขอหมายเลข พ.พ. กับฝ่ายพันธุ์พืช) จัดทำโดยคณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลรายชื่อพันธุ์ทางการค้า สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
 
 
ผลจากการค้นหา
แสดงหน้า webpage 413 of 722
จำนวนข้อมูลที่ค้นพบ : 14421
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ลำดับ
ประเภทพืช
ชื่อพันธุ์ทางการค้า
ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
หมายเลข พ.พ.
8241)
ส.บุญรวมพันธุ์ข้าว ร้าน
8242)
พงษ์สุภาพันธุ์ข้าว ร้าน
8243)
เป็นหนึ่งพันธุ์ข้าว ร้าน
8244)
ใบเฟิร์นพันธุ์ข้าว ร้าน
8245)
เงินประเสริฐการเกษตร ร้าน
8246)
ทองยิ้มพันธุ์ข้าว ร้าน
8247)
โรงสีท่าข้าวเล้าเจริญไรซ์
8248)
เจ้วรรณพันธุ์ข้าว ร้าน
8249)
เชาว์พันธุ์ข้าว ร้าน
8250)
บัวหลวงพันธุ์ข้าว ร้าน
8251)
ลุงคต ร้าน
8252)
ลุงคต ร้าน
8253)
โพธิ์ทองพืชผล ร้าน
8254)
ซิตโต้ (ประเทศไทย) บจก.
8255)
วิชัยพันธุ์ข้าว ร้าน
8256)
กมลวรรณพันธุ์ข้าว ร้าน
8257)
อำนวยการเกษตร ร้าน
8258)
นายมณเฑียร ทองโพธิ์ ร้าน
8259)
พยงค์พันธุ์ข้าว ร้าน
8260)
สมชายการเกษตร ร้าน
Back          Next