โครงการรวบรวมรายชื่อพันธุ์ทางการค้า (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุม ที่มายื่นขอหมายเลข พ.พ. กับกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช)
จัดทำโดยคณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลรายชื่อพันธุ์ทางการค้า สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

<<   HOME  >>

กลับหน้าเว็ปไซต์สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย www.thasta.com

ผลจากการค้นหา
แสดงหน้า webpage 413 of 889
จำนวนข้อมูลที่ค้นพบ : 17768
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ลำดับ
ประเภทพืช
ชื่อการค้า
ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
หมายเลข พ.พ.
8241)
มอนซานโต้ ไทยแลนด์ บจก.
8242)
โคลส (ประเทศไทย) บจก.
8243)
เจียไต๋ บจก.
8244)
เพื่อนเกษตรกร บจก.
8245)
เพื่อนเกษตรกร บจก.
8246)
โคลส (ประเทศไทย) บจก.
8247)
สตาร์อะกรีเทค บจก.
8248)
อีสท์ เวสท์ ซีด อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
8249)
เพื่อนเกษตรกร บจก.
8250)
เพื่อนเกษตรกร บจก.
8251)
เจียไต๋ บจก.
8252)
มอนซานโต้ ไทยแลนด์ บจก.
8253)
โชควิวัฒน์การเกษตร ร้าน
8254)
พืชพันธุ์ตราสิงห์ บจก.
8255)
อีสท์ เวสท์ ซีด อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
8256)
อีสท์ เวสท์ ซีด บจก.
8257)
มอนซานโต้ ไทยแลนด์ บจก.
8258)
เพื่อนเกษตรกร บจก.
8259)
อีสท์ เวสท์ ซีด อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
8260)
ไดนามิคพันธุ์พืช บจก.
Back          Next