โครงการรวบรวมรายชื่อพันธุ์ทางการค้า (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุม ที่มายื่นขอหมายเลข พ.พ. กับฝ่ายพันธุ์พืช) จัดทำโดยคณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลรายชื่อพันธุ์ทางการค้า สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
 
 
ผลจากการค้นหา
แสดงหน้า webpage 413 of 782
จำนวนข้อมูลที่ค้นพบ : 15631
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ลำดับ
ประเภทพืช
ชื่อการค้า
ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
หมายเลข พ.พ.
8241)
ส.ธัญญกิจ ร้าน
8242)
ทวีปพันธุ์ข้าว ร้าน
8243)
บางระจันพันธุ์ข้าว ร้าน
8244)
เกษตรแดง ร้าน
8245)
จักรพงค์พันธุ์ข้าว ร้าน
8246)
เมืองเกษตร ร้าน
8247)
มนตรีพันธุ์ข้าว ร้าน
8248)
พนอพันธุ์ข้าว ร้าน
8249)
ปัญญาพันธุ์ข้าว ร้าน
8250)
เมืองเกษตร ร้าน
8251)
หัวไม้ซุงพันธุ์ข้าว ร้าน
8252)
ลุงพัดพันธุ์ข้าว ร้าน
8253)
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
8254)
สมชาย2002 ร้าน
8255)
ดารารัตน์ ร้าน
8256)
ลูกตาลพันธุ์ข้าว ร้าน
8257)
โรงสีทับกระดาน ร้าน
8258)
สุรชัยพันธุ์ข้าว ร้าน
8259)
จำเนียรการเกษตร ร้าน
8260)
สวนธนาทอง ร้าน
Back          Next