โครงการรวบรวมรายชื่อพันธุ์ทางการค้า (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุม ที่มายื่นขอหมายเลข พ.พ. กับกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช)
จัดทำโดยคณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลรายชื่อพันธุ์ทางการค้า สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

<<   HOME  >>

กลับหน้าเว็ปไซต์สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย www.thasta.com

ผลจากการค้นหา
แสดงหน้า webpage 413 of 833
จำนวนข้อมูลที่ค้นพบ : 16649
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ลำดับ
ประเภทพืช
ชื่อการค้า
ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
หมายเลข พ.พ.
8241)
มาลีเกษตร ร้าน
8242)
ท่าข้าวปรีดาเจริญผล สาขา 2 ร้าน
8243)
ปวีณาพันธุ์ข้าวปลูก ร้าน
8244)
วิชัยพันธุ์ข้าว ร้าน
8245)
เพิ่มพูลการเกษตร ร้าน
8246)
ป.1 ค้าข้าว หจก.
8247)
สมพานพานิช ร้าน
8248)
สหมิตรเมล็ดพันธุ์ บจก.
8249)
มะลิพันธุ์ข้าว ร้าน
8250)
ส.กิจเจริญพันธุ์ข้าว ร้าน
8251)
ทรัพย์สมบัติพันธุ์ข้าว ร้าน
8252)
ลุงคต ร้าน
8253)
ลุงคต ร้าน
8254)
สมชายการเกษตร ร้าน
8255)
เป็นหนึ่งพันธุ์ข้าว ร้าน
8256)
ทิพย์รวงทองพันธุ์ข้าว ร้าน
8257)
กมลวรรณพันธุ์ข้าว ร้าน
8258)
ทิพย์รวงทองพันธุ์ข้าว ร้าน
8259)
ลุงคต ร้าน
8260)
สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด
Back          Next