โครงการรวบรวมรายชื่อพันธุ์ทางการค้า (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุม ที่มายื่นขอหมายเลข พ.พ. กับกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช)
จัดทำโดยคณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลรายชื่อพันธุ์ทางการค้า สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

<<   HOME  >>

กลับหน้าเว็ปไซต์สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย www.thasta.com

ผลจากการค้นหา
แสดงหน้า webpage 413 of 830
จำนวนข้อมูลที่ค้นพบ : 16591
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ลำดับ
ประเภทพืช
ชื่อการค้า
ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
หมายเลข พ.พ.
ปี พ.ศ.
8241)
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
8242)
บริษัท เบญจมิตรเอ็นเตอร์ไพรส์ (1991) จำกัด
8243)
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
8244)
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
8245)
บจก กำไลทองการเกษตร
8246)
บจก กำไลทองการเกษตร
8247)
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
8248)
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
8249)
บจก กำไลทองการเกษตร
8250)
หสน สยามเคมีเกษตรกรรม
8251)
บริษัท เซ่งเฮงฮวดพันธุ์พืช จำกัด
8252)
บริษัท กำไลทองการเกษตร จำกัด
8253)
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
8254)
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
8255)
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
8256)
เจียไต๋ บจก.
8257)
เจียไต๋ บจก.
8258)
เจียไต๋ บจก.
8259)
เจียไต๋ บจก.
8260)
เซ่งเฮงฮวดพันธุ์พืช บจก.
Back          Next