โครงการรวบรวมรายชื่อพันธุ์ทางการค้า (เฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุม ที่มายื่นขอหมายเลข พ.พ. กับกลุ่มควบคุมพันธุ์พืช)
จัดทำโดยคณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลรายชื่อพันธุ์ทางการค้า สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

<<   HOME  >>

กลับหน้าเว็ปไซต์สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย www.thasta.com

ผลจากการค้นหา
แสดงหน้า webpage 413 of 1236
จำนวนข้อมูลที่ค้นพบ : 24707
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ลำดับ
ประเภทพืช
ชื่อการค้า
ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
หมายเลข พ.พ.
ปี พ.ศ.
8241)
ซิตโต้ (ประเทศไทย) บจก.
8242)
นายมณเฑียร ทองโพธิ์ ร้าน
8243)
ชรีแรมไบโอซีด(ประเทศไทย) บจก.
8244)
เชียงใหม่เมล็ดพันธุ์ ร้าน
8245)
สตาร์อะกรีเทค บจก.
8246)
บริษัท สตาร์อะกรีเทค จำกัด
8247)
พล.พานิชย์ ร้าน
8248)
พล.พานิชย์ ร้าน
8249)
พล.พานิชย์ ร้าน
8250)
ร้านแพรวพรรณการเกษตร
8251)
ร้านวรรณาข้าวปลูก
8252)
ชรีแรมไบโอซีด(ประเทศไทย) บจก.
8253)
วรรณาข้าวปลูก ร้าน
8254)
สยาม อกริ อินดัสเตรียล บจก.
8255)
สยาม อกริ อินดัสเตรียล บจก.
8256)
โรงสีศิริพร บจก.
8257)
โรงสีศิริพร บจก.
8258)
ลุงคต ร้าน
8259)
ท.อุดมผล ร้าน
8260)
ซิตโต้ (ประเทศไทย) บจก.
Back          Next