ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 บริษัท ที เอส เอ จำกัด / TSA Co.,Ltd. | สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย THASTA @ Secure (SSL)

บริษัท ที เอส เอ จำกัด / TSA Co.,Ltd.

230
https://www.thasta.com/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/36/cropped-1586336548.jpeg
บริษัท ที เอส เอ จำกัด / TSA Co.,Ltd.

1/1 ซ.พหลโยธิน40 ถ.พหลโยธิน / 1/1 Soi Phaholyothin40, Phahonyothin Road,เขตจตุจักร / Jatujak District ,แขวงเสนานิคม / Senanikom Sub District,กรุงเทพมหานคร / Bangkok,10900

Type:
การปรับปรุงพันธุ์ / Plant Breeding, วิจัยและพัฒนาพันธุ์ / Research & Development, การผลิต / Production, การนำเข้า-ส่งออก / Import-Export, การขาย,การตลาด / Marketing, Trading, สมาชิก - Members
Categories:
Keywords:
General info

บริษัท Thai Seed & Agriculture Co., Ltd.ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 โดยมีนโยบายเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจ ทางด้านเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ ระยะแรกได้เน้นด้านการผลิตเมล็ดพันลูกผสมพืชผักในเขตร้อน และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ ในขณะเดียวกันบริษัทฯได้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักเขตร้อน นำมาทดลองปลูกและหาศักยภาพของการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งได้ดำเนินการคัดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ เพื่อที่จะเป็นรากฐานของการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมของบริษัทฯต่อไป ในอนาคต และในปี พ.ศ. 2534 บริษัทฯ เริ่มจำหน่ายปลีกและขายส่งเมล็ดพันธุ์ดอกไม้เขตร้อน เช่น บานไม่รู้โรย สร้อยไก่ หงอนไก่ บานชื่น ดาวกระจาย ดาวเรือง เป็นต้น โดยบริษัทฯได้เน้นคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ในเรื่องความงอกสูง ได้มาตรฐานของระดับนานาชาติ (ISTA) ต้นกล้ามีความแข็งแรงและมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2541 บริษัทฯได้ปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์ดอกไม้พันธุ์ผสมเปิด เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ มีจำนวน 24 ชนิด127 สายพันธุ์ และเพื่อให้มีความหลากหลายของชนิดไม้ดอกและความหลากหลายของสายพันธุ์ บริษัทฯจึงได้เริ่มนำเข้าเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลูกผสมและพันธุ์ผสมเปิดจากต่างประเทศมาจำหน่ายในปี พ.ศ.2535 โดยเน้นที่ดาวเรืองลูกผสมสำหรับตัดดอก ปัจจุบันบริษัทฯมีสายพันธุ์ดอกไม้บริการลูกค้า 37 ชนิด 443 สายพันธุ์ บริษัทThai Seed & Agriculture Co.,Ltd. บริหารงานโดยมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงเทพฯ เลขที่ 1/1 พหลโยธิน 40 เขต จตุจักร ทำหน้าที่ บริหารงานจากศูนย์กลางไปสู่สาขาอุดรธานี เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ สาขาสุพรรณบุรี เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ สถานีภูเรือ เพื่อการผลิตไม้ตัดดอกและงานขายเมล็ดพันธุ์และบริหาร ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จากผลงานดังกล่าวข้างต้น กิจกรรมเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ของบริษัทฯ ได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน และนโยบายที่ได้วางไว้โดยยึดหลัก “ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า พัฒนาวิชาการ บริการประทับใจ มั่นใจในคุณภาพ” ทำให้เกษตรกร และลูกค้าให้ความวางใจในมาตรฐานสินค้าและบริการของบริษัท


TSA Co.,Ltd. was established in 1981, the primary policy has undertaken on seed business worldwide. At first stage we focused on the tropical vegetable and flower seed production. In the same time, tropical vegetable seeds were collected for the cultivating experiment in order to find out the potential of seed production. In addition, the hybrid seeds were selected and improved to be a basis of our production in the future.

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

02-792-2900

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

+66 2 4917701

มะระขี้นกในตำนาน” ต้องยกให้ “มะระขี้นก มดดำ 200” จากเจียไต๋

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

+66(0)-2232-7000

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

แล้วเราก็จะได้พบกันในวันจันทร์ที่28/09/63นี้นะ #GT200 ฝักใหญ่ โตไว เก็บเร็ว อายุ95-105วัน

แล้วเราก็จะได้พบกันในวันจันทร์ที่28/09/63นี้นะ #GT200 ฝักใหญ่ โตไว เก็บเร็ว อายุ95-105วัน

053-598118

แล้วเราก็จะได้พบกันในวันจันทร์ที่28/09/63นี้นะ #GT200 ฝักใหญ่ โตไว เก็บเร็ว อายุ95-105วัน

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

+66 2 4917701

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

02-831-7777

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

+66 2 4917701

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

02-831-7777

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

Promote

THASTA-LikeBox