ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 บริษัท แวนด้า ซีดส์ จำกัด / VANDA SEEDS CO.,LTD. | สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย THASTA @ Secure (SSL)

บริษัท แวนด้า ซีดส์ จำกัด / VANDA SEEDS CO.,LTD.

175
https://www.thasta.com/components/com_jbusinessdirectory/assets/no_image.jpg
บริษัท แวนด้า ซีดส์ จำกัด /  VANDA SEEDS CO.,LTD.

176 หมุ่ที่ 5 / 176 Moo.5,อำเภอหางดง / A.Hangdong ,ตำบลน้ำแพร่ / T.Namphrae,เชียงใหม่ / Chiang Mai

Type:
วิจัยและพัฒนาพันธุ์ / Research & Development, การนำเข้า-ส่งออก / Import-Export, สมาชิก - Members
Categories:
General info

บริษัท แวนด้า ซีดส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ โดยการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ที่พร้อมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ โดยทีมงานนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญการวิจัย ได้รวบรวมความรู้ความสามารถที่มากด้วยประสบการณ์ ในการพัฒนาสายพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาการปลูก รวมไปถึงขั้นตอนการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ และการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน โดยทาง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน จึงนำมาซึ่งความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์ มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการวิจัย พัฒนาสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต เพิ่มความต้านทานต่อโรค ปลูกได้ทุกสภาพอากาศ ลดการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาวะแวดล้อม รวมทั้งส่งผลดีต่อเกษตรกรทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิต และผู้บริโภค ทั้งนี้บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในทุกด้าน เพื่อเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความเป็นสากลของวงการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ต่อไป


Vanda Seeds Company Limited is a company conducting research and development in plant breeding and business related to seeds by developing new varieties of seeds available both locally and abroad. Our office is located at 176, Moo 5, Nam Phare Sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai. With the collaboration of experts in research, the Company has collected knowledges and experiences in varieties development, seed production, planting development, as well as process of storing seeds and packaging meeting standards. As the Company recognizes the importance of the current environment, so the Company has applied knowledge, skills and experience to be combined with new technology to research and develop seed varieties to increase productivity, increase resistance to disease, able to be planted in all weathers, reduce the use of chemicals that cause a negative effect on the environment, including giving the good effect to farmers in terms of lower production costs, and consumers. The Company gives precedence to all aspects in order to enhance living of farmers and internationalization of the seed business.

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

02-792-2900

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

02-831-7777

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

+66 2 4917701

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

+66 2 4917701

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

Promote

THASTA-LikeBox