กอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ & ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 [Back to Gallery]