ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 การสัมมนา "CPTPP เกษตรไทย เสียเปรียบ จริงหรือ???

 รับชมคลิปถ่ายทอดการสัมมนา "CPTPP เกษตรไทย เสียเปรียบ จริงหรือ???"
 
ได้ที่ https://youtu.be/rVx-vae6Al8
 

EP1 | เปิดงาน , - วิทยากร : คุณพรชัย ประภาวงษ์ (ผู้อํานวยการส่วนอเมริกาเหนือ สํานักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

 

EP2 |  วิทยากร : คุณธิดากุญ แสนอุดม (ผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร)

 

EP3 | วิทยากร : ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร (นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย)

 

EP4 | วิทยากร : คุณนิพนธ์ ชัยวงศ์รุ่งเรือง  เกษตรกรนักปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้

 

EP5 | วิทยากร : ดร.วินธัยกมลสุขยืนยง

นักวิจัย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว.  .เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแส

 

EP6 | รับคําถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนา และคําถามจากการถ่ายทอดสด

 
Link ข่าว 
 
 
 
 
แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

+66 2 4917701

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

+66 36 266316-9

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

+66(0)-2232-7000

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

+66 2 4917701

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

02-792-2900

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

+66 2 4917701

พริกขี้หนูดวงเศรษฐี

Promote

THASTA-LikeBox