ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 Plants Act B.E. 2518

Policy statements

The Plants Act B.E. 2518

It deems essential to enforce the Plants Act B.E. 2518 since Thailand is considered to be an agrarian country, the wealth of the country and people are depending a great deal on agriculture. It is quite obvious that the yield from any agricultural production is far below than it should be and the quality of the product is not up to the standards for competition in the world market. Therefore, Thai agricultural commodities are in the position of comparative disadvantage of both quality and price and cause direct impact to the economy of the country as a whole as a result of lacking of good seed promotion and control over the utilization of seed and plant variety. Nevertheless, there is no such control on seed and plant variety trade even though it is fully aware that seed and plant variety are imported for distribution and sale gradually as well as domestic seed and plant variety production are increasing annually. In addition, there are still existing of deteriorated seed and adulterated seed in the market places including untruthful or exaggerated advertisement which are misleading to the farmers’ perception and misunderstanding on the quality of the said seeds and plant varieties as genuine seeds and plants. Thus, for the interests of providing sufficient protection to the farmers and keeping the business on seed and plant variety to operate in good faith, it should, therefore, be necessary to

 

The Amended Plants Act (No. 2) B.E. 2535

It deems essential to enforce the Amended Plants Act (No. 2) B.E. 2535 since the presented Plants Act B.E. 2518 does not fit in with the world society from the technological changes, in particularly the control on other methods of propagation on plant varieties beyond their existing in or formed by nature. The definition of plant variety is not well put to the technical principles and not relevant to the essence of the law that aims to put rules and orders on registration and certification of plant varieties for the purposes of innovation and improvement of new plant varieties for the sole benefits of the development of the country. In addition, Thailand has become member of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) since April 21, 1983 in protecting wild plants from extinction via regulating international trade, therefore, to promote the cultural technique and propagation of wild plants deviated from their existing in natural formation and be in line with the CITES, it should, therefore, be necessary to enact this Amended Plants Act.

 

The Amended Plants Act (No. 3) B.E. 2550

It deems essential to enforce the Amended Plants Act (No. 3) B.E. 2550 given the importance of the trade in plant varieties, it is appropriate to empower the established Government Agency in laying down certain rules and regulations concerning controlled seeds, reserved plants and conserved plants with the main objectives aiming at the quality examination of controlled seed and overseeing reserved plants and conserved plants in all respects to the best of its power, including the determination of qualifications for the licensee for collection, sale, importation or exportation of controlled seed for trade. One of the qualified characteristics should reach the legal age and have all other qualifications appropriately promulgated by the Minister. In addition, there shall be an amendment to the label that attached to the container of controlled seed for trade in accordance with the international recognition by specifying quantity count of controlled seed or other measurement systems for each type of plants. It should, therefore, be necessary to enact this Amended Plants Act.

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

02-792-2900

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

+66 2 4917701

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

+66 2 4917701

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

+66(0)-2232-7000

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

+66 36 266316-9

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

02-831-7777

ชุดความสุขปลูกได้ราคาพิเศษ

Promote

THASTA-LikeBox