ทะเบียนเลขที่ พพ.

99
2562
บริษัท เอส เค ไท อะกริคัลเจอร์ จำกัด
แตงกวา
แตงกวาดาวฟ้า
แตงกวาดาวฟ้า
ตราแพะทอง
1/14/2024