ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทเมล็ดพันธุ์ / Seed Company Directory

บริษัท เจียไต๋ จำกัด
CHIA TAI Co.,Ltd.
70 ม.6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
02-023-4980
02-023-4925
www.chiataigroup.com
บริษัท เจียไต๋ จำกัด มีทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทำการค้นคว้าและวิจัยอย่างไม่หยุดยั้ง ในศูนย์ค้นคว้าวิจัยและควบคุมคุณภาพ (R&D and Quallity Control) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงในระดับสากลด้วยเทคโนโลยีอันก้าวหน้าด้านพันธุกรรม รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก เช่น การเพาะปลูกในระบบปิดภายในโรงเรือนและระบบเปิด ระบบน้ำ และการจัดการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ เพิ่มพูนทักษะการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างผลผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย
Chia Tai comprises of specialized academic teams who continually explore, study, and conduct research at our R&D and Quality Control Center, The laboratory is "state-of-the-art" and meets all international standards. We also provide greenhouse, equipment, irrigation system, and growing technology

We employ a large group of agronomists as technical staffs, who act as the extension service technicians in transferring cultivation technology farmers. This will improve their productivity and contribute to enhance Thai people quality of life.