ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทเมล็ดพันธุ์ / Seed Company Directory

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด
A.G.Universal Co.,Ltd.
103 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง ขอนแก่น
A.G.Universal Co.,Ltd.
103 M00.5 T.Bankhor
A.Muang Khonkaen 40000
0-43424364
http://www.aguniversal.com
We are seed production company established since 1984. We produce cucurbitaceae species, Solanaceae species , vinca seed, moonflower seed, celosia seed. We are certified company under quality management system (ISO 9001:2015). Our company vision is ‘Sustainable seed improvement under international standards’. We have our own seed extension promotion team in order to contact with grower and support our grower for the best yield. Our quality control team check and control the seed production process for the best seed. We have seed processing equipment for check ing weight, size and colour in order to control the physical of our seed and deliver the quality products to our customer. We export our seed to customer in U.S.A, France, Netherlands, Italy, etc.
บวบงู
พริก
มะเขือเทศ
มะเขือม่วง
พริกหวาน