นายกและอุปนายกสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะทำงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ เมื่อวันที่ 20 กพ.60 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและเกษตรกร โดยมีท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในที่ประชุม